Door de coronacrisis is ons dagelijkse leven, hopelijk tijdelijk, aan grote veranderingen onderhevig. Dat geldt ook voor onze speeltuin. Het bestuur heeft – mede in overleg met de gemeente – in verband met de crisis besloten om de speeltuin gedurende het seizoen 2020 gesloten te houden. De achtergronden van dit besluit worden hieronder toegelicht. Met de strekking van deze tekst zijn onze vrijwilligers eerder al ingelicht over de sluiting van de speeltuin tijdens dit seizoen, net als de abonnementhouders van 2019 en nieuwe aanvragers voor 2020.

In theorie zouden kinderen t/m 12 jaar op de speeltuin kunnen spelen. Zij hoeven immers geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De reden dat dat is toegestaan is dat er in verhouding weinig kinderen zijn met corona.

Waarom kan de speeltuin dan niet opengaan?“, is vervolgens een logische vraag. Het antwoord hangt samen met het risico op besmetting van volwassenen. Binnen de groep volwassenen zijn de ouderen het meest vatbaar voor het virus en de vaak heftige gevolgen daarvan. ALLE vrijwilligers en bestuursleden van Speeltuin de Viking, niemand uitgezonderd, behoren tot de risicogroep van 55+. Elke vrijwilliger moet dus contact vermijden met ouders of grootouders. Net zo min als ouders en grootouders dichtbij elkaar mogen komen of elkaar mogen aanraken. Het probleem hierbij is dat mensen die geen klachten hebben, tóch besmet kunnen zijn. In alle gevallen dienen volwassenen daarom onderling 1,5 meter afstand aan te houden. Op de speeltuin is dat niet altijd even eenvoudig.

Bij openstelling van de speeltuin blijven ouders en grootouders voor hun kinderen verantwoordelijk. Zij mogen de speeltuin dus niet verlaten omdat zij in de buurt van hun kind moeten blijven voor als er iets mee gebeurt.

Een risico op besmetting kan bijvoorbeeld ontstaan als een kind een pleister nodig heeft en dat kind en zijn ouders zich vervolgens bij de vrijwilliger melden. Ook bij ruzies onder kinderen kunnen ouders en vrijwilligers betrokken raken. In deze gevallen wordt het moeilijk om de 1,5 meter afstand van elkaar in stand te houden. Verder bestaat er een risico dat de vrijwilligers of anderen besmet raken door het aanraken van allerlei dingen die ook onbewust door de bezoekers van de speeltuin zijn aangeraakt.

Het algemene advies van de overheid voor de risicogroep is om voorzichtig te zijn, zoveel mogelijk thuis te blijven en riskante contacten te vermijden. Alle maatregelen van het kabinet zijn er op gericht om de risicogroep te beschermen. Het zou daarom ongepast en onverstandig zijn als de vrijwilligers de problemen (lees: besmetting) zouden opzoeken door deze bescherming te negeren. Bij openstelling van de speeltuin zouden opa’s en oma’s bovendien extra verleid kunnen worden tot een speeltuinbezoek met hun kleinkinderen, ook dat willen we met de sluiting voorkomen.

Verder speelt een aantal andere zaken een rol. Vanwege het besmettingsgevaar zouden op de speeltuin de volgende bijzondere maatregelen van kracht moeten zijn:

  • fietsenstalling/rokershoek dicht (ingang te nauw);
  • terras dicht om te voorkomen dat er groepsvorming plaatsvindt door schuiven met tafels en stoelen. Verder moet men op een terras zitten blijven en mag men niet rondlopen, iets wat op de speeltuin vrijwel onmogelijk is;
  • winkel dicht vanwege risico op overdracht virus via geld, pasjes, aanreiken producten, enzovoort. De winkel is voor vrijwilligers ook te klein om onderling 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen;
  • toiletten dicht (ruimte veel te klein voor volwassenen om 1,5 meter afstand aan te houden);
  • risico op besmetting van ouders via speeltoestellen (ouders die kinderen helpen met schommelen bijvoorbeeld, door touwen of zitjes vast te pakken);
  • per 1 juli vervallen de beperkingen voor het maximale aantal bezoekers, maar het is voor de organisatie onmogelijk om over de hele speeltuin te controleren of men zich wel aan de verplichte 1,5 meter onderlinge afstand houdt;
  • het na of tijdens elke openingsdag desinfecteren van alle speeltoestellen, toiletten enzovoort, is niet te doen voor onze vrijwilligers;
  • met name in de vakantietijd kunnen er bezoekers uit heel Nederland of het buitenland (onder meer via ‘t Wolfsven) naar de speeltuin komen, wat de kans op besmetting vergroot en eventueel contactonderzoek door de GGD bemoeilijkt.

Dit alles in overweging nemende, heeft het bestuur van Stichting Speeltuin de Viking het besluit genomen om de speeltuin uit voorzorg en op basis van bijzondere omstandigheden (overmacht), gesloten te houden voor de rest van het seizoen 2020. De gemeente Geldrop-Mierlo is op de hoogte van dit besluit en staat erachter. Ook heeft het advies van de NUSO een rol gespeeld bij het besluit. De NUSO is een landelijke speeltuinbelangenorganisatie waarbij de speeltuin is aangesloten. Mochten er op korte termijn grote veranderingen optreden (het beschikbaar komen van een vaccin bijvoorbeeld), dan kan eventueel worden overwogen om de speeltuin voor het dan nog resterende seizoen alsnog open te stellen.

Als de speeltuin in het voorjaar van 2021 wél weer open kan gaan, met of zonder drastische aanpassingen, zullen wij onze uiterste best doen om de onvermijdelijke teleurstelling bij kinderen en andere bezoekers op een zo aantrekkelijk mogelijke manier te compenseren.

Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid toe en laten we hopen dat de situatie zich snel ten goede zal keren!