In de jaren vijftig bevond zich in de wijk Braakhuizen-Zuid een schitterende speeltuin, die niet alleen werd gebruikt als speeltuin, maar ook dienst deed als basis voor fancy-fairs en sociaal-culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld de Jeugdvakantievreugdprojecten.

Helaas moest de oorspronkelijke speeltuin in de jaren zestig worden gesloten en het verdwijnen is op Braakhuizen altijd als een groot verlies ervaren.

In het kader van de sociale vernieuwing is, in het rapport “van over de “Brugskes” door veel bewoners aangedrongen op het realiseren van een nieuwe speeltuin. Onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid, opgericht 25 februari 1993, begon een werkgroep in het vroege voorjaar van 1994 met de opbouw van “De Viking”.

Met de inzet van vele vrijwilligers en een financiële bijdrage van de gemeente Geldrop, kon de speeltuin op 5 juni 1994 feestelijk geopend worden. De speeltuin, oorspronkelijk bedoeld om het tekort aan speeltoestellen in de wijk aan te vullen, heeft niet langer alleen een wijkfunctie maar wordt door mensen uit heel Geldrop en omgeving bezocht en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige speeltuin.

Mede in het kader van de verzwaarde veiligheidseisen zijn er grote inspanningen geleverd om de speeltuin zo gevarieerd en veilig mogelijk te houden. Het gehele project heeft er toe geleid dat de buurtoverlast is verminderd en dat de sociale contacten in de wijk beduidend zijn verbeterd en de kinderen vermaken zich uiteraard kostelijk in onze speeltuin.

De speeltuin op Braakhuizen-Zuid is het bewijs dat sociale vernieuwing mogelijk is als mensen persoonlijk aangesproken worden en hen om hulp gevraagd wordt, want vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking van onze wijk werkten en werken mee aan het welslagen van dit project.

De speeltuin maakt sinds 2010 geen deel meer uit van de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid, maar is nu een zelfstandige stichting, de Stichting speeltuin de Viking. De speeltuin wordt geleid door een bestuur, terwijl veel van de voorkomende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.

Met elkaar hopen we voor de kinderen een veilige omgeving te bieden, waarin de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.