Stichting ​Speeltuin de Viking voert een verantwoord beloningsbeleid. De Stichting erkent het belang van vrijwilligers en de daarbij behorende waardering. Het beloningsbeleid van de Stichting kan zoals hieronder aangegeven worden samengevat:

 • Begin november 2019 heeft het bestuur van Stichting Speeltuin de Viking besloten dat de vrijwilligers van de winkel (en ook het onderhoud) met ingang van 1 januari 2020 per officieel gedraaide ochtend- of middagdienst recht hebben op een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 belastingvrij. Deze vergoeding is niet verplicht, als zij dat willen hoeven vrijwilligers er geen gebruik van te maken.

 • Vrijwilligers die wel gebruik van de vergoeding wensen te maken, dienen met de volgende zes bepalingen rekening te houden: 1) als bewijs van aanwezigheid bij een ingeplande volledige ochtend- of middagdienst checkt de vrijwilliger met zijn/haar pasje in en uit, aan het begin en eind van de dienst; 2) de vergoeding bestaat per volle maand uit het aantal daadwerkelijk gedraaide middagdiensten x € 5 belastingvrij; 3) het totaalbedrag wordt aan het begin van de volgende maand overgemaakt op de bankrekening van de betreffende vrijwilliger; 4) contante betaling is uitgesloten; 5) van de gedraaide middagdiensten kan bij de penningmeester een bewijsstuk worden opgevraagd (Excel-sheet); 6) voorschotten op betalingen zijn niet mogelijk.
 • Vrijwilligers krijgen een gratis gezinsabonnement dat het hele speeltuinseizoen geldig is.

 • Vrijwilligers krijgen een aardigheidje met Pasen en Sinterklaas, verder aan het eind van het seizoen samen met het bestuur en met (eventuele) partner een etentje, plus aan het eind van het jaar een kerstpakket.

 • Aan winkelvrijwilligers wordt bedrijfskleding met logo verstrekt in bruikleen: een poloshirt en een fleece vest.

 • Wanneer vrijwilligers noodzakelijke kosten maken voor de speeltuin, worden die op declaratie vergoed.

 • Aan winkelvrijwilligers die in het seizoen een dienst draaien wordt per dienst gratis koffie, thee, soep en max. 2 blikjes frisdrank of  flesjes water ter beschikking gesteld.
 • Onderhoudsvrijwilligers werken het hele jaar door op de speeltuin en hebben per werkochtend en/of  -middag recht op gratis koffie, thee, soep en max. 2 blikjes frisdrank of flesjes water .
 • Als vrijwilligers tijdens of buiten openingstijden op de speeltuin aanwezig zijn zonder dat zij een dienst draaien, blijven zij recht houden op gratis koffie of thee (alleen voor zichzelf).
 • Vrijwilligers die zowel ’s morgens als ’s middags op dezelfde dag een winkel- of onderhoudsdienst draaien, mogen als lunch eventueel worstenbroodjes of tosti’s nuttigen. Indien er ook ’s avonds gewerkt moet worden, zorgt de speeltuin voor een warme maaltijd.

 • Aan vaste vrijwilligers van het onderhoudsteam worden indien nodig werkschoenen en werkkleding verstrekt.