Op Speeltuin De Viking zijn wij, bezoekers en vrijwilligers, samen verantwoordelijk voor een veilige en goede sfeer. We gaan op een positieve manier met elkaar om en lossen eventuele conflicten vreedzaam op. Wees daarom vrij om elkaar op een vriendelijke en positieve manier aan te spreken en elkaar waar nodig te ondersteunen.

Op deze speeltuin zijn de volgende regels van toepassing:

 • de speeltuin is voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
 • kinderen t/m 12 jaar kunnen de speeltuin te allen tijde alleen bezoeken onder begeleiding van een ouder, verzorger of begeleider, ook als het kind een abonnementspasje heeft;
 • een kind dat (alleen of in gezelschap van andere kinderen) zonder begeleiding naar de speeltuin komt, wordt wegens veiligheidsredenen niet toegelaten tot de speeltuin;
 • het spelen gebeurt op eigen risico onder verantwoordelijkheid van ouder(s) of begeleider(s);
 • alle bezoekers, ook abonnementhouders, dienen zich bij aankomst te melden aan het loket;
 • bezoek je de speeltuin voor een kinderfeestje, meld je dan bij het loket en zeg voor welk feestje je komt;
 • speeltuin De Viking is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen;
 • bij vernieling en/of schade aan onze eigendommen doen wij altijd aangifte bij de politie;
 • fietsen horen in de fietsenstalling naast de entree;
 • huisdieren zijn niet welkom;
 • het drinken van alcohol is verboden;
 • Mee gebrachte eten, drinken en andere versnaperingen zijn niet toegestaan
 • Er mag geen eten of drinken of andere versnaperingen door het hek aangeboden worden
 • Mee gebrachte stepjes zijn niet toegestaan
 • Zelf mee gebrachte bankjes, stoelen of ander meubilair is niet toegestaan
 • Eigen voeding voor baby of drinken is toegestaan
 • roken alleen in de zone bij de fietsenstalling;
 • Abonnementen zijn niet geldig bij kinderfeestjes
 • de winkel sluit om 16:45 uur;
 • na 16:55 uur kan geen gebruik meer worden gemaakt van de toiletten.