Op Speeltuin de Viking zijn wij, bezoekers en vrijwilligers, samen verantwoordelijk voor een veilige en goede sfeer. We gaan op een positieve manier met elkaar om en lossen eventuele conflicten vreedzaam op. Wees daarom vrij om elkaar op een vriendelijke en positieve manier aan te spreken en elkaar waar nodig te ondersteunen.

Op deze speeltuin zijn de volgende regels van toepassing:

 • de speeltuin is voor kinderen in de basisschoolleeftijd;
 • kinderen t/m 8 jaar kunnen de speeltuin alleen bezoeken onder begeleiding van een ouder/verzorger, ook als het kind een abonnementspasje heeft;
 • het spelen gebeurt op eigen risico onder verantwoordelijkheid van ouder(s) of begeleider(s);
 • alle bezoekers, ook abonnementhouders, dienen zich bij aankomst te melden aan het loket;
 • bezoek je de speeltuin voor een kinderfeestje, meld je dan bij het loket en zeg voor welk feestje je komt;
 • speeltuin de Viking is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen;
 • fietsen horen in de fietsenstalling naast de entree;
 • huisdieren zijn niet welkom;
 • afval altijd in de afvalbak;
 • schoenen uit op de airtrampoline;
 • geen zand op het waterspeeltoestel;
 • het drinken van alcohol is verboden;
 • roken alleen in de zone bij de fietsenstalling;
 • de winkel sluit om 16:45 uur;
 • na 16:55 uur kan geen gebruik meer worden gemaakt van de toiletten.