Namens alle vrijwillige medewerk(st)ers van Speeltuin de Viking!