Annuleren bijeenkomsten

Eind juli en begin september heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een mailbericht gestuurd aan diverse organisaties die werden uitgenodigd voor een discussieavond over burgerparticipatie en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Helaas hebben zich maar drie organisaties aangemeld. Dit zeer geringe aantal heeft de gemeente doen besluiten de discussieavonden op 24 en 25 september niet door te laten gaan.

Vuurwerkenquête

Om u en uw achterban toch in de gelegenheid te stellen om uw mening te laten horen over vuurwerk, wil de gemeente u verwijzen naar de enquête die over dit onderwerp is uitgezet. Via de link https://enquete.toponderzoek.com/vuurwerk opent u de enquête.

In de enquête wordt gevraagd hoe u bijvoorbeeld denkt over het invoeren van een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente – wanneer dit in de toekomst wettelijk mogelijk zou zijn-, het aanwijzen van bepaalde (vrijwillige) vuurwerkvrije zones en het organiseren van een centrale vuurwerkshow. De resultaten van de enquête zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het zou fijn zijn als u ook anderen op de hoogte stelt van deze enquête.