Met ingang van 1 april 2018 is de speeltuin de Viking rookvrij. Het bestuur volgt hiermee de aanbevelingen van het NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinen in Nederland.

Wij hebben ons altijd hard gemaakt dat kinderen kunnen spelen in een veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. We weten dat roken in de buitenlucht minder risico’s met zich meebrengt dan roken in een afgesloten ruimte. Voor ons is de belangrijkste overweging het voorbeeldgedrag van rokers. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken.

KWF Kankerbestrijding heeft in 2017 onderzocht dat er vanuit de Nederlandse samenleving steun is voor rookvrij spelen. Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 82% van alle Nederlanders hier voorstander van is.

Om de overgang naar een rookvrije speeltuin voor verstokte rokers niet al te zwaar te maken, zal er in de fietsenstalling een plek worden gecreëerd, waar nog kan worden gerookt. Het zal best even wennen zijn, maar we vonden het niet zinvol deze beslissing langer uit te stellen.

Mocht u per ongeluk toch een sigaret opsteken, dan wordt u ongetwijfeld door een van onze vrijwilligers hierop aangesproken. We hopen dat u bereid bent om mee te werken aan een rookvrije speeltuin de Viking. We doen dit op de eerste plaats in het belang van de kinderen.