REGELING VOOR KDV/BSO 2021

REGELING VOOR KDV/BSO 2021
Mede door de versoepelingen met betrekking tot de corona regulering hebben we besloten om de rest van het seizoen te stoppen met gratis toegang. We zullen de prijzen weer in lijn brengen met de prijzen die in 2019 gehanteerd werden. Uiteraard met een korting omdat het begin van het seizoen enigszins chaotisch is verlopen.

Voor kdv’s en bso’s in de gemeente Geldrop-Mierlo die normaal gesproken een seizoensabonnement bij Speeltuin de Viking hadden willen aangaan, geldt een afwijkende procedure.

Telkens als een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op bezoek komt, vult de kassamedewerker het aantal meekomende kinderen op digitale wijze in. Op deze manier wordt niet alleen gemeten hoeveel personen op een bepaald moment in de speeltuin aanwezig zijn, maar ook hoeveel kinderen van de betreffende organisatie er tijdens het hele seizoen toegang hebben gekregen tot de speeltuin.

Met de gemeten gegevens kan na afloop van het seizoen gefactureerd worden.

Neem contact op met de voorzitter of stuur een email naar speeltuindeviking@gmail.com