REGELING VOOR KDV/BSO 2021

Voor kdv’s en bso’s in de gemeente Geldrop-Mierlo die normaal gesproken een seizoensabonnement bij Speeltuin de Viking hadden willen aangaan, geldt een afwijkende procedure. Met betrekking tot het jaar 2021 heeft de speeltuin gekozen voor een gratis systeem, deels ter compensatie voor het jaar 2020 toen de speeltuin gesloten moest blijven.

Telkens als een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op bezoek komt, wordt een groepspas verstrekt, die bij vertrek weer dient te worden ingeleverd.

De kassamedewerker van de speeltuin vult het aantal meekomende kinderen op digitale wijze in. Op deze manier wordt niet alleen gemeten hoeveel personen op een bepaald moment in de speeltuin aanwezig zijn, maar ook hoeveel kinderen van de betreffende organisatie er tijdens het hele seizoen toegang hebben gekregen tot de speeltuin.

Met de gemeten gegevens kan eventueel in volgende jaren, als er wel weer sprake is van een abonnement, de hoogte van het dan te betalen bedrag worden bepaald.